KVKK Danışmanlığı

Uzman Avukat ve Mühendis Kadromuz Tarafından

 

Şirketler İçin KVKK Alanında Gerçekleştirilen Danışmanlık Hizmeti

Kişisel Veri Nedir

Kişisel veri, belirli ya da belirlenebilir nitelikteki bir kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Bireyin şahsi bilgileri, mesleki ve ailevi özelliklerine ilişkin bilgileri, diğer bireylerden ayırmaya ve niteliklerini ortaya koymaya elverişli olan bilgileri, kişisel veri sayılır. Gerçek bir kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginin kişisel veri olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

Hangi Sektörler İçin Önemlidir

Kişisel veri barındıran, işleyen, depolayan, her şirket KVKK'ya uygun şekilde faaliyet göstermelidir. Kişisel veriler kavramı, bazı sektörler için oldukça önemlidir. Bu sektörlerde bulunan şirketlerin özellikle kişisel veriler konusunda hukuki destek alması gerekmektedir.

 • Tüm ticari işletmeler
 • Reklamcılık şirketleri
 • Tekstil Şirketleri
 • Gıda Şirketleri
 • E-Ticaret Şirketleri
 • Sağlık Kurumları ve Hastaneler
 • Telekomünikasyon Şirketleri
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları

Süreç Yönetimi

  • Detaylı örnek çalışmaların paylaşılması
  • Soru setlerinin gönderilmesi
  • Analizin yapılması
  • Proje ekibinin oluşturulması
  • Kickoff toplantısının yapılması
1
  • Envanter listesinin oluşturulması
  • Aydınlatma metinlerinin oluşturulması
  • Çalışanlara ilişkin KVKK uygulaması
  • Sektöre ilişkin KVKK uygulaması
  • Web'e ilişkin KVKK uygulaması
  • Sorumluların belirlenmesi
2
  • İlgili sunumların yapılması
  • Hukuki gerekliliklerin anlatımı
  • Teknik gerekliliklerin anlatımı
  • Yapılanlara ilişkin Exe. Sum. Hazırlanması
3
  • Sürecin kontrolünün yapılması
  • Düzenlemelere uyumluluk sağlanması
  • Ulusal ve uluslararası düzen takibi
4
Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası
Kişisel Veri Aktarım Politikası
K.V. Korunması İşlenmesi ve Gizlilik Politikası
Özel Nitelikli K.V İşlenmesi ve Korunması Politikası
Veri Sahibi Başvuru Alma, Değerlendirme, Sonuçlandırma Politikası
İlgili Kişi Hakları Politikası
Veri Saklama ve İmha Prosedürü Süreleri ve Kanunlar
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd. Veri Koruma Prosedürü
Temiz Masa Prosedürü

İletişime Geçin

Üstün koruma
ve sizin için geliştirilen yazılımlar için